Vandstæren - (Cinclus cinclus) - er en hyppig gæst ved broen over Bangsbo å.
Vandstæren - (C...
Detalje
Fakta:Vingefang: 25,5-30 cmLængde: 18 cmVægt: 55-75 gHvornår ses den? Almindelig træk- og vintergæst over det meste af landet. Vandstæren er ikke særligt sky, og man kan ofte se dem på 10-20 meters afstand. Kan ses hele dagen, men er generelt mest aktive om morgenen og først på formiddagen.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/vandstaer/
Træløber (Certhia familiaris).
Træløber (Certh...
Detalje
Fakta:Vingefang: 17,5-21 cmLængde: 12,5 cmVægt: 8-12 gHvornår ses den? Danmark gæstes i vinterhalvåret af fugle fra Skandinavien i perioden okt./nov.-april.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/sumpmejse/
Svaleklire (Tringa ochropus).
Svaleklire (Tri...
Detalje
Fakta:Vingefang: 41 - 46 cmLængde: 23 cmVægt: 70 - 90 gHvornår ses den? Ankommer fra vinterkvarterer i Middelhavsområdet og Afrika fra midt i marts og optræder på forårstræk til midt i maj. Efterårstrækket indledes af de gamle hunner allerede først i juni og varer til midt i november, med langt de fleste i juli og august.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/svaleklire/
Sumpmejse (Poecile palustris).
Sumpmejse (Poec...
Detalje
Fakta:Vingefang: 18-19,5 cmLængde: 11,5 cmVægt: 9-12 gHvornår ses den? Hele året.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/sumpmejse/
Stor Flagspætte unge - (Dendrocopos major).
Stor Flagspætte...
Detalje
Fakta:Vingefang: 34 – 39 cmLængde: 23 cmVægt: 70 - 90 gHvornår ses den? Arten er i Danmark hovedsagelig standfugl, og den er almindeligt udbredt som ynglefugl over hele landet.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/stor-flagspaette/
Stillits - (Carduelis carduelis).
Stillits - (Car...
Detalje
Fakta:Vingefang: 21 – 25,5 cmLængde: 12 cmVægt: 14-18 gHvornår ses den? Stillitsen kan ses hele året, men er mest synlig i landskabet efterår og vinter, hvor den optræder i flokke.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/stilits/
Spætmejse (Sitta europaea).
Spætmejse (Sitt...
Detalje
Fakta:Vingefang: 22,5-27 cmLængde: 14 cmVægt: 19-24 gHvornår ses den? Hele året.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/spaetmejse/
Spætmejse (Sitta europaea).
Spætmejse (Sitt...
Detalje
Fakta:Vingefang: 22,5-27 cmLængde: 14 cmVægt: 19-24 gHvornår ses den? Hele året.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/spaetmejse/
Solsortene (Turdus merula) nyder godt af paradisæblerne.
Solsortene (Tur...
Detalje
Fakta:Vingefang: 34-38,5 cmLængde: 25 cmVægt: 80-110 gHvornår ses den? Hele året.Hvordan lyder sangen:https://www.fuglestemmer.dk/solsort/
Solsortehannen (Turdus merula) foderbrættets ubestridte hersker.
Solsortehannen ...
Detalje
Fakta:Vingefang: 34-38,5 cmLængde: 25 cmVægt: 80-110 gHvornår ses den? Hele året.Hvordan lyder sangen:https://www.fuglestemmer.dk/solsort/
Skovskade - (Garrulus glandarius).
Skovskade - (Ga...
Detalje
Fakta:Vingefang: 52 – 58 cmLængde: 34 cmVægt: 140 - 190 gHvornår ses den? Skovskaden er standfugl og ses hele året i Danmark.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/skovskade/
Silkehalerne (Bombycilla garrulus).
Silkehalerne (B...
Detalje
Fakta:Vingefang: 32-35,5 cmLængde: 18 cmVægt: 40-68 gHvornår ses den? Ses på trækket i Danmark fra oktober til maj. Nogle år forekommer der invasioner pga. ringe bærsætning i Skandinavien og så ankommer fuglene tidligere og forlader os senere.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/silkehale/
Ringdue (Columba palumbus).
Ringdue (Columb...
Detalje
Fakta:Vingefang: 75-80 cmLængde: 41 cmVægt: 450-520 gHvornår ses den? En del af vore egne ringduer overvintrer, men mange trækker også i okt./nov. Til Vest- og Sydvesteuropa. Herfra vender de hjem febr./april. Skandinaviske fugle ses på træk ult. sept./ult. nov. Og igen ult. feb./med. maj. En hel del af disse bliver vinteren over her i landet.Hvordan lyder sangen:https://www.fuglestemmer.dk/ringdue/
Rødstjert hun - (Phoenicurus phoenicurus) har forvildet sig ind i drivhuset, og kan ikke finde ud.
Rødstjert hun -...
Detalje
FaktaVingefang: 20,5 – 24 cmLængde: 14 cmVægt: 12 – 20 gHvornår ses den? Den ankommer til DK medio april/maj og forlader atter landet medio aug./sept.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/roedstjert/.
Rødstjert han - (Phoenicurus phoenicurus).
Rødstjert han -...
Detalje
FaktaVingefang: 20,5 – 24 cmLængde: 14 cmVægt: 12 – 20 gHvornår ses den? Den ankommer til DK medio april/maj og forlader atter landet medio aug./sept.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/roedstjert/
Rødhals - (Erithacus rubecula).
Rødhals - (Erit...
Detalje
FaktaVingefang: 20-22 cmLængde: 14 cmVægt: 16-22 g Hvornår ses den? Rødhalsen er en meget almindelig dansk fugl, af mange kendt som rødkælk. De danske rødhalse er kortdistancetrækkere, som overvintrer i Vest- og Sydvesteuropa. I milde vintre overvinter en del af bestanden dog herhjemme; der er især tale om hanner. Desuden besøges Danmark af store mængder af trækfugle fra de nordiske bestande, som i langt højere grad er trækfugle.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/roedhals/
Rød Glente - (Milvus milvus).
Rød Glente - (M...
Detalje
Fakta:Vingefang: 145 - 165 cmLængde: 61 cmVægt: han 750 – 1.050 g – hun 950 – 1.300 g.Hvornår ses den? De danske ynglefugle ankommer til ynglepladsen først i marts. Dårligt vejr kan dog forsinke ankomsten ligesom yngre fugle ankommer senere. De danske fugle forlader landet i september og overvintrer i Sydvesteuropa. Adulte fugle kan især i milde vintre forblive i landet og der er en tendens til, at flere fugle ses om vinteren, fx i forbindelse med kollektiv overnatning. Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/roed-glente/
Nyt kuld ællinger hygger sig i Guldfiskesøen.
Nyt kuld ælling...
Detalje
Natugle (Strix aluco).
Natugle (Strix ...
Detalje
Fakta:Vingefang: 94-104 cmLængde: 38 cmVægt: han: 330-440 g, hun: 420-590 gHvornår ses den? Natuglen er standfugl og bliver som regel i sit territorium året rundt.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/natugle/
Musvit (Parus major).
Musvit (Parus m...
Detalje
Fakta:Vingefang: 22,5-25,5 cmLængde: 14 cmVægt: 16-21 gHvornår ses den? Musvitten er den mest almindelige mejse i Danmark og ses året rundt. Fugle nordfra ses som træk- og vintergæster fra september til april.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/musvit/
Munk hun - (Sylvia atricapilla).
Munk hun - (Syl...
Detalje
Fakta:Vingefang: 20 - 23 cmLængde: 14 cmVægt: 14-20 gHvornår ses den? Ankommer normalt til landet fra sidste halvdel af april, og de sidste fugle ses i oktober.Hvordan lyder sangen:https://www.fuglestemmer.dk/munk/
Krikænder (Anas crecca) finder måske mad i Bangsbo å.
Krikænder (Anas...
Detalje
Fakta:Vingefang: 58-64 cmLængde: 35 cmVægt: 250-400 gHvornår ses den? Hele året, men er mest talrig på trækken forår og efterår.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/krikand/
Krikand hun (Anas crecca) i godt selskab med den større Gråand (Anas platyrhynchos).
Krikand hun (An...
Detalje
Fakta:Vingefang: 58-64 cmLængde: 35 cmVægt: 250-400 gHvornår ses den? Hele året, men er mest talrig på trækken forår og efterår.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/krikand/
Krikand han (Anas crecca).
Krikand han (An...
Detalje
Fakta:Vingefang: 58-64 cmLængde: 35 cmVægt: 250-400 gHvornår ses den? Hele året, men er mest talrig på trækken forår og efterår.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/krikand/
Krikand (Anas crecca).
Krikand (Anas c...
Detalje
Fakta:Vingefang: 58-64 cmLængde: 35 cmVægt: 250-400 gHvornår ses den? Hele året, men er mest talrig på trækken forår og efterår.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/krikand/
Isfugl - (Alcedo atthis).
Isfugl - (Alced...
Detalje
Fakta:Vingefang: 24-26 cmLængde: 16 cmVægt: 40-45 gHvornår ses den? De danske fugle er primært standfugle og ganske hårdføre. Dog tvinges de til at flytte sig efter åbent fiskevand i hårde vintre. I hårde vintre i vores nabolande, bliver vi i vinterperioderne besmilet med overvintrende isfugle fra disse områder.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/isfugl/
Isfugl - (Alcedo atthis).
Isfugl - (Alced...
Detalje
Fakta:Vingefang: 24-26 cmLængde: 16 cmVægt: 40-45 gHvornår ses den? De danske fugle er primært standfugle og ganske hårdføre. Dog tvinges de til at flytte sig efter åbent fiskevand i hårde vintre. I hårde vintre i vores nabolande, bliver vi i vinterperioderne besmilet med overvintrende isfugle fra disse områder.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/isfugl/
Hvid Vipstjert - (Motacilla alba).
Hvid Vipstjert ...
Detalje
Fakta:Vingefang: 25 -30 cmLængde: 18 cmVægt: 19 - 27 gHvornår ses den? Hvid Vipstjert er en rigtig forårsbebuder. Ankommer fra vinterkvartererne i Middelhavsområdet med. marts/med. april og forlader atter landet sept./pr. okt.Hvordan lyder sangen:https://www.fuglestemmer.dk/hvid-vipstjert/
Hættemågerne (Chroicocephalus ridibundus) har fået sommerhætten på.
Hættemågerne (C...
Detalje
Fakta:Vingefang: 94 - 105 cmLængde: 36 cmVægt: 225 - 350 gHvornår ses den?De danske hættemåger trækker til Vesteuropa (og enkelte helt ned til Nordafrika) for at fælde og overvintre allerede i juli, men til gengæld ankommer mange tusinde trækgæster fra Østersøområdet. Disse fugle bliver i Danmark til oktober/november, hvor de har afsluttet fældningen, men mange overvintrer også i Danmark. I løbet af de senere år er det også blevet mere almindeligt, at de danske ynglefugle bliver i landet hele året.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/haettemaage/
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus).
Hættemåge (Chro...
Detalje
Fakta:Vingefang: 94 - 105 cmLængde: 36 cmVægt: 225 - 350 gHvornår ses den?De danske hættemåger trækker til Vesteuropa (og enkelte helt ned til Nordafrika) for at fælde og overvintre allerede i juli, men til gengæld ankommer mange tusinde trækgæster fra Østersøområdet. Disse fugle bliver i Danmark til oktober/november, hvor de har afsluttet fældningen, men mange overvintrer også i Danmark. I løbet af de senere år er det også blevet mere almindeligt, at de danske ynglefugle bliver i landet hele året.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/haettemaage/
Havørn - (Haliaeetus albicilla).
Havørn - (Halia...
Detalje
Fakta:Vingefang: 200 - 245 cmLængde: 70 - 90 cmVægt: han 3.100 – 5.500 g – hun 4.100 – 7.000 gHvornår ses den? Herhjemme ses både ynglefugle og ungfugle året rundt. Antallet af vinter- og trækgæster er steget voldsomt siden genindvandringen 1995.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/havoern/
Halemejse (Aegithalos caudatus), ungfugl.
Halemejse (Aegi...
Detalje
Fakta:Vingefang: 16-19 cmLængde: 12 - 15 cm hvoraf halen kan udgøre op til 10 cm.Vægt: 7-9 gHvornår ses den? Hele året. Dog er de ofte mere synlige uden for yngletiden, da de her strejfer mere rundt i større grupper. Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/halemejse/
Halemejse (Aegithalos caudatus) gammel fugl.
Halemejse (Aegi...
Detalje
Fakta:Vingefang: 16-19 cmLængde: 12 - 15 cm hvoraf halen kan udgøre op til 10 cm.Vægt: 7-9 gHvornår ses den? Hele året. Dog er de ofte mere synlige uden for yngletiden, da de her strejfer mere rundt i større grupper. Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/halemejse/
Grønspætten - (Picus viridis).
Grønspætten - (...
Detalje
Fakta:Vingefang: 40 - 42 cmLængde: 32 cmVægt: 180 - 220 gHvornår ses den? Arten er en udpræget standfugl. Og meget stationær; ungfuglene kan dog strejfe lidt. Det er derfor i princippet muligt at se arten herhjemme hele året. Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/groenspaette/
Grønsisken han - (Spinus spinus).
Grønsisken han ...
Detalje
Fakta:Vingefang: 20 - 23 cmLængde: 12 cmVægt: 10 - 14 gHvornår ses den? Kan ses hele året. De danske ynglefugle er strejf- eller trækfugle. Om vinteren gæstes Danmark af fugle nordfra og der kan forekomme egentlige invasioner om vinteren ved fødemangel i Skandinavien.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/groenirisk/
Grønbenet rørhøne - (Gallinula chloropus).
Grønbenet rørhø...
Detalje
Fakta:Vingefang: 50 - 55 cmLængde: 35 cmVægt: han 250 – 420 g – hun 260 – 375 gHvornår ses den? En del af den danske bestand overvintrer, især under milde vintre, mens andre trækker sydpå til Vest- og Sydeuropa.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/groenbenet-roerhoene/
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes).
Gærdesmutte (Tr...
Detalje
Fakta:Vingefang: 13-17 cmLængde: 12 cmVægt: 8-13 gHvornår ses den? Hele året. Trækgæster nordfra ses især i oktober og april/maj, og der er stor variation i antallet af overvintrende gærdesmutter fra år til år. Langt flest fugle overvintrer i landet i milde vintre.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/gaerdesmutte/
Gransanger (Phylloscopus collybita).
Gransanger (Phy...
Detalje
Fakta:Vingefang: 15-21 cmLængde: 11 cmVægt: 6-9 gHvornår ses den? Gransangeren er den tidligst ankommende af de små sangere. Den kan iagttages her i landet allerede sidst i marts. Forårstræk ses i Danmark frem til ult. april/pr. maj. Efterårstrækket foregår i perioden ult. aug./med. nov. med max. ult. sept./med. okt. Overvintrer omkring Middelhavet og delvis syd for Sahara, i V og S Europa stand- eller strejffugl. Meget sjælden vintergæst her i landet.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/gransanger/
Gransanger (Phylloscopus collybita).
Gransanger (Phy...
Detalje
Fakta:Vingefang: 15-21 cmLængde: 11 cmVægt: 6-9 gHvornår ses den? Gransangeren er den tidligst ankommende af de små sangere. Den kan iagttages her i landet allerede sidst i marts. Forårstræk ses i Danmark frem til ult. april/pr. maj. Efterårstrækket foregår i perioden ult. aug./med. nov. med max. ult. sept./med. okt. Overvintrer omkring Middelhavet og delvis syd for Sahara, i V og S Europa stand- eller strejffugl. Meget sjælden vintergæst her i landet.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/gransanger/
Gråand (Anas platyrhynchos).
Gråand (Anas pl...
Detalje
Fakta:Vingefang: 81-98 cmLængde: 58 cmVægt: 850-1.400 gHvornår ses den? Hele året.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/graaand/
Fiskehejre (Ardea cinerea).
Fiskehejre (Ard...
Detalje
Fakta:Vingefang: 150-175 cmLængde: 90 cmVægt: 1.600-2.000 gHvornår ses den? Hele året. De fleste danske fiskehejrer trækker sydpå om efteråret og returnerer igen i marts-april, men en del fugle overvintrer også og kan ses ved kyster og vådområder hele vinteren.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/fiskehejre/
Fiskehejre (Ardea cinerea).
Fiskehejre (Ard...
Detalje
Fakta:Vingefang: 150-175 cmLængde: 90 cmVægt: 1.600-2.000 gHvornår ses den? Hele året. De fleste danske fiskehejrer trækker sydpå om efteråret og returnerer igen i marts-april, men en del fugle overvintrer også og kan ses ved kyster og vådområder hele vinteren.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/fiskehejre/
Dompap han - (Pyrrhula pyrrhula) .
Dompap han - (P...
Detalje
Fakta:Vingefang: 22-29 cmLængde: 15 cmVægt: 21-27 gHvornår ses den? Hele året, men er mest talrig på trækket og om vinteren, hvor mange Skandinaviske fugle opholder sig i Danmark. Nogle år kan der forekomme deciderede invasioner. Ses ofte på foderbrættet.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/dompap/
Blåmejse (Cyanistes caeruleus) .
Blåmejse (Cyani...
Detalje
Fakta:Vingefang: 17,5-20 cmLængde: 11,5 cmVægt: 9-12 gHvornår ses den? Hele året. Forekommer invasionsagtigt i nogle vintre, og mange ses desuden på træk i september-november og marts-maj. Uden for yngletiden forekommer blåmejser ofte i større flokke, og ses også i blandede vinterflokke.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/blaamejse/
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea).
Bjergvipstjert ...
Detalje
Fakta:Vingefang: 25-27 cmLængde: 18 cmVægt: 15-23 gHvornår ses den? Ganske enkelte kan overvintre, men de fleste danske fugle forlader landet i september/oktober for at overvintre i Vest- og Sydvesteuropa. Herfra vender de tilbage sidst i marts/først i april. Trækgæster på vej nordover kan ses til midt i maj.Hvordan lyder sangen: https://www.fuglestemmer.dk/bjergvipstjert/
 
 
Powered by Phoca Gallery