Finn Borbjerggaard

efter udmeldingen fra A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal om en donation på 2 mill. gode danske kroner. Vi vil bestræbe os på, at få dem brugt bedst muligt i de kommende år efter den nøje udtænkte plan. Og når så solen skinner, og rigtig meget er i blomst, så glemmer man næsten, at det er corona-tider…..En nats regn kunne lige gøre det hele komplet!!

Herluf / Finn

 

Se flere billeder under fanebladet Billeder, Bangsbo Botaniske Have.

Lørdag, 16 maj 2020 23:49

PRESSEMEDDELELSE

 

A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, København har doneret  kr. 2.000.000, - til Bangsbo Botaniske Have, Frederikshavn.

 

Bangsbo Botaniske Have i Frederikshavn har eksisteret i mere end 30 år, og er beliggende i direkte tilknytning til Herregården Bangsbo, som er hjemsted for Nordjyllands Kystmuseum og ligeledes rummer Bangsbo Dyrepark.

En kreds af frivillige ildsjæle og et fastansat gartneruddannet personale, har igennem alle årene arbejdet målrettet frem mod fuldendelse af de planer, der ligger for den Botaniske Have. Området ejes af Frederikshavn Kommune, der igennem alle årene har ydet og yder økonomisk støtte til sikring af Havens daglige drift og vedligeholdelse, og dermed den fortsatte eksistens for Haven. Haven gæstes årligt af flere end 150.000 besøgende dels fra lokalområdet, fra hele Danmark såvel som et talrigt udenlandsk publikum.

Ifølge de godkendte planer som foreligger, udestår nu alene færdiggørelse af et ca. 15.000 m2 stort område – i den godkendte lokalplan benævnt ”Danmarks vilde planter”.

Budgettet for dette projekt lyder på kr. 3.500.000, - hvoraf Haven selv indskyder kr. 600.000, -. Restbeløbet kr. 2.900.000, - søges fremskaffet via tilskud af fondsmidler.

Havens bestyrelse og forretningsudvalg besluttede i slutningen af 2019 at fremsende en ansøgning om tilskud til projektet til A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, København.

 

A.P. Møller Fondens svar på Havens ansøgning foreligger nu. Og indeholder et tilsagn om støtte til projektets fuldendelse på kr. 2.000.000, -.

Tilsagnet er modtaget med den største taknemmelighed og begejstring af kredsen omkring den Botaniske Have. Bestyrelsen og forretningsudvalget har umiddelbart igangsat bestræbelser for fremskaffelse af de resterende midler, og håber at lykkes hermed i løbet af de kommende måneder.

Det er samtidig besluttet at igangsætte projektet inden for rammerne af egne midler i sikker forvisning om, at restbeløbet vil kunne fremskaffes.

Projektets fremdrift vil kunne følges på Havens hjemmeside www.bangsbobotaniskehave.dk

 

På vegne af Bangsbo Botaniske Have

Preben Reinholt Andersen

Bestyrelsesformand

Mobiltelefon: 21210909

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

solen skinner fra en næsten skyfri himmel, og der er så meget at se og dufte til i Botanisk Have, så kom ud og nyd det.

Herluf / Finn

 

Se flere billeder under fanebladet Billeder, Bangsbo Botaniske Have.

og i Spaltebedet er de små Daphne – Peberbuske og ved at være godt på vej med overdådig blomstring – og duft. Og i det hele taget har solen og på det sidste regnen sat ekstra skub i forårets lyksaligheder.

Herluf / Finn

 

Se flere billeder under fanebladet Billeder, Bangsbo Botaniske Have.

og der er nok at se på. Og så er man jo helt selv herre over, hvor tæt man vil nyde oplevelserne – der er plads nok i Botanisk Have.

Herluf / Finn

 

Se flere billeder under fanebladet Billeder, Bangsbo Botaniske Have.

Lørdag, 18 april 2020 23:53

Så er det uomtvisteligt forår –

den tidlige bøg på hjørnet af Bangsbovej og Elius Andersens Vej er sprunget ud, og så følger de andre snart. Og så er der jo alt det andet, der pibler op i det strålende forårsvejr – nyd det nu, og kom ud i Botanisk Have og se.

Herluf / Finn

 

Se flere billeder under fanebladet Billeder, Bangsbo Botaniske Have.

Ud over, at der er spiret endnu mere i Botanisk Have, giver det flotte solskinsvejr jo anledning til at komme ud og opleve både naturen og Botanisk Have – der er frisk luft og god plads.

Rødhalsens sang: https://www.fuglestemmer.dk/roedhals/

Herluf / Finn

 

 

Se flere billeder under fanebladet Billeder, Bangsbo Botaniske Have.

Bare blæsten ikke har væltet de høje eksemplarer – især af påskeliljerne. Alle ønskes en rigtig god påske.

Herluf / Finn

 

Se flere billeder under fanebladet Billeder, Bangsbo Botaniske Have.

Selv om den lette!!! nattefrost godt kan få nogle af påskeklokkerne og narcisserne til at se trætte ud om morgenen, retter de sig hurtigt, når solen kommer på himlen, og det er vidunderligt at mærke varmen op af dagen og se på alle forårsfarverne.
Herluf / Finn

 

Se flere billeder under fanebladet Billeder, Bangsbo Botaniske Have.